عمرانشرایط منظم بودن در پلان چیست؟
 
آیین نامه های متعدد بارگذاری روش تحلیلی استاتیکی معادل را به عنوان یک روش منطقی برای ساختمان هایی با

شرایط خاص قلمداد کرده اند در حالیکه آیین نامه ها شرط  اولیه برای امکان استفاده  از روش تحلیل  استاتیکی

معادل وجود نظم در پیکر بندی ساختمان و محدودیت ارتفاع است. 

ادامهمنظم بودن در ارتفاع چیست؟

1) توزیع جرم در ارتفاع ساختمان تقریبا یکنواخت بوده ، به طوریکه جرم هر طبقه کمتر از 5/1برابر جرم طبقات

بالا و پایین خود باشد.

ادامه
 انواع فولاد های رایج در صنعت چیست؟

1)      فولاد کربنی

2)      فولاد بر مقاومت کم آلیاژ

3)      فولاد آلیاژی ( آب دیده )
 
ادامه محاسن فولاد به عنوان یک ماده سازه ای

استفاده از فولاد به عنوان یک ماده عضو باربر در سازه ها به عنوان متداول ترین و شاید بدیهی ترین روش در

طرح هر سازه ای از دیرباز مورد توجه مهندسان و طراحان سازه قرار داشته است.شاید اولین سازه اساسی که

اعضای آن از ماده فولاد ساخته شد یک قوس فولادی با دهانه حدود 30 متر باشد که در سال های
1777 تا


ادامهفولاد پر مقاومت و کم آلیاژچیست؟

این فولاد با افزودن مقادیر ناچیزی کروم،مس و منگنز به فولادهای کم کربن ساخته می شود . افزودن این آلیاژها

باعث ریزتر شدن ساختمان بلوری آهن و افزایش مقاومت آن می شود.فولاد آلیاژی آب دیده ی بازبخت شده چیست؟

اگر فولادهای پر مقاومت وکم آلیاژرا آب داده و سپس بازپخت نماییم، می توان به تنش های تسلیم بیشتر از

6000kg/cm ^2 رسید. عمل بازپخت تنش تسلیم فولاد را افزایش داده و شکل پذیری آن را کاهش می دهد. برای

جوشکاری در این فولادها احتیاج به تدابیر ویژه می باشد.خستگی در فولاد چیست؟

در یک سازه فولادی تحت اثر نیروی متناوب هنگامی که تعداد تناوب بارهای اعمالی زیاد شده و این بارها در سازه

ایجاد تنش کششی کنند بدون اینکه تنش ایجاد شده به حد تسلیم برسد،  سازه می تواند دچار گسیختگی وشکست شود

که این پدیده خستگی نام دارد.


ادامه
 


مقاومت سازه های فولادی در برابر آتش سوزی و خوردگی چگونه است ؟

فولاد در مجاورت آتش سوزی به شدت آسیب پذیر بوده و در مدت 10 الی 20 دقیقه مقاومت خود را به سرعت از

دست می دهد. با انجام تدابیر مناسب برای سازه های فولادی می توان مقاومت آن هارا در مقابل آتش سوزی تا

حدود 3 ساعت حفظ کرد. این تدابیر عبارتند از :

1) استفاده از رنگ های مخصوص

2) استفاده از بتن پاشی و ملات ماسه سیمان به ضخامت 5/1 سانتی متر و مدفون کردن فولاد در بتن

3) استفاده از گچ کاری های مخصوصبرای طراحی سازه فولادی معمولا چه معیارهایی داریم؟

1) معیارمقاومت

این معیار تنش های موجود در سازه را کنترل کرده و به دو صورت معیار تسلیم و معیار تسلیم خمیری می تواند

مطرح شود . در معیار تسلیم فرض می شود که در یک نقطه از سازه در صورت رسیدن فولاد به تنش تسلیم سازه

در آن نقطه مقاومت خودرا دربرابر تحمل بار از دست می دهد.


ادامهترد شکنی در فولاد چیست؟

به طور از فولاد انتظار رفتار ترد و شکننده داریم. زیرا فولاد یک ماده شکل پذیر است. عوامل زیر باعث بروز

رفتار ترد در فولاد می شود.

1) درجه حرارت

ادامه 
 


جوش های پرکاربرد در اتصالات سازه فولادی را نام ببرید.

1) جوش گوشه
 
استفاده از این جوش به لحاظ سهولت در اجراء ، اقتصادی بودن و امکان استفاده در اغلب اتصالات مطلوب مورد

توجه است. 


ادامه
 


حالت های متداول جوشکاری را نام ببرید :

1) جوشکاری  گازی
 
در این روش حرارت مورد نیاز برای فرآیند جوشکاری توسط گاز فراهم می شود.
 
2) جوشکاری با قوس الکتریکی
 
در این روش حرارت مورد نیاز برای فرآیند جوشکاری توسط عبور جریان مستقیم یا متناوب فراهم می شود.

 برای بهتر شدن عملیات جوشکاری به چه مواردی باید توجه کرد ؟

1)  قبل از جوشکاری ، چربی از روی سطح فلز پاک می شود . در صورت انجام ندادن این کار ، چربی روی فلز

وارد جوش شده و کیفیت جوشکاری را پایین می آورد .


ادامه
 تیرکامپوزیت چیست ؟

در گذشته تیرهای فولادی و دال های بتنی بدون هیچ گونه اتصال اساسی بین آن ها برای انتقال برش ، سال ها در

ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. دراین نوع تیرها، دال بتنی و تیر فولادی به طورجداگانه سهمی در

تحمل بارگذاری خارجی برعهده دارند. هرچند در این نوع تیرها عملکرد غیرمرکب حاکم است ولی پوشش بتن برای

محافظت و دوام تیرفولادی دربرابر خوردگی و آتش سوزی بسیار موثر است.

با استفاده از تیرهای مرکب دارای برش گیر که از ترکیب فولاد و بتن حاصل می شود، می توان از مزایای فولاد

نظیر مقاومت و شکل پذیری بالا استفاده کرد و به کمک پوشش بتنی، معایب فولاد نظیر ضعف آن در برابر

خوردگی و آتش سوزی را تا حد زیادی مرتفع کرد.

 عملکرد تیر مرکب بدون برش گیر چگونه است ؟
 
در این حالت دال بتنی و تیر فولادی هریک به طور مجزا عمل می کنند و با تقریب خوبی می توان گفت که

صفحات عمود بر محوری تر پس از خمش نیز عمود بر محوری تر و به صورت مسطح باقی می ماند. بنابراین

تغییرات کرنش در دال بتنی و تیر فولادی به صورت خطی است.

باید توجه داشت در این حالت دو محور خنثی در مقطع وجود دارد. یکی در وسط ضخامت دال بتنی و دیگری در

وسط ارتفاع تیر فولادی قرار دارد.

 سازه چیست ؟

 سازه به مجموعه ای از اعضا اطلاق می شود که با اتصالات خاصی به یکدیگرمتصل شده اند و جهت تامین

کاربری خاصی ، بارهای وارده را به نحوایمن جذب کرده و از طریق تکیه گاه ها به زمین منتقل میکنند.

ادامه
 


 
روش های تحلیل دینامیکی 

در این روشها نیروی جانبی زلزله با استفاده از بازتاب دینامیکی که سازه در جریان حرکت زمین ناشی از زلزله

از خود نشان می دهد تعیین میگردد. این روش ها شامل روش تحلیل طیفی و روش تحلیل تاریخچه زمانی است.

ادامه 
 انواع ناپایداری سازه ها
 
الف ) ناپایداری خارجی

1) درجه نامعینی منفی باشد

درجه نامعینی به صورت اختلاف تعداد مجهولات و تعداد معادلات تعادل تعریف می شود.

ادامه
  تحلیل تقریبی قاب ها
 

1)  بارهای قائم

2)  بارهای جانبی

3)  روش قاب پرتال

4)  روش کانتیلور
 
ادامه
 انواع خرپاها

خرپاها به سه دسته زیر تقسیم بندی می‌شوند  :


1- خرپا ساده: با مفصل نمودن سه عضو در انتهای یکدیگر و ایجاد شکل مثلث ساده تشکیل شده است. 

ادامه 
 هدف از تحلیل یا آنالیز سازه ها

1) بررسی پایداری سازه

2) تعیین نیروهای داخلی اعضا

3) تعیین تغییر مکان ها

4) طراحی سازه ها
 انواع سازه ها
 

1) سازه کابلی یا کششی که بیشتر در پل ها به کار می رود.

2) قوس ها که تحت فشار کار می کنند و در ساختمان پل ها به کار می روند.

3) تیر و ستون یا سیستم قابی که از طریق انتقال خمش و انتقال نیروی محوری اعمال بار می کنند.

ادامه
 تکیه گاه ها

برای اینکه سازه تحت تاثیر نیروهای خارجی حرکت ننماید، توسط قیدهایی به محیط متصل می شود که به این قیدها

تکیه گاه می گویند.

انواع تکیه گاه ها :

ادامه 
 شرایط ایستایی یک سازه

یک سازه زمانی در تعادل است که برآیند نیروها ، ممان ها و لنگرهای وارد بر آن صفر باشد.

zfx=0                            zfy=0                        zm=0

امتداد X نباید به امتداد AB  عمود باشد.

ZMB=0                               ZMA=0                                ZFX=0   

همچنین A و B و  C نباید در یک امتداد و راستا باشند.

ZMA=0                              ZMB=0                               ZMC=0  

 سازه های معین و نامعین

در تعیین نیروهای تکیه گاهی و نیروهای داخلی اعضای یک سازه اگر بتوان با استفاده از روابط متعادل ایستایی،

تمام مجهولات را به دست آورد ، آن سازه را سازه معین می گویند . در غیر این صورت ، سازه نامعین می باشد.

اگر نامعینی مربوط به تکیه گاه ها باشد سازه نامعین خارجی و اگر مربوط به نیروهای داخلی باشد سازه را، نامعین

داخلی می گویند.

 پایداری در خرپاها

در بررسی وضعیت پایداری در خرپاها، از روش بار  صفر استفاده می کنیم، یعنی سازه را بدون بار در نظر

گرفته و به یک عضو غیر صفر بار واحد می دهیم و نیروهای داخلی سایر اعضا را به دست می آوریم 

ادامه
 تحلیل خرپا ساده و مرکب

1) روش تعادل گره : ابنتدا عکس العمل ها را به دست می آوریم . آن گاه از معادله  zfY=0  وzfx=0 استفاده

می نماییم.

باید توجه داشت که برای شروع باید از یک مفصل دوعضوی شروع کنیم.

ادامه
 خطوط تاثیر

برای طراحی سازه های تحت تاثیر بارهای تحرک نیاز به داشتن بحرانی ترین وضعیت بارگذاری می باشیم که

برای این منظور میبایست خطوطی به نام خطوط تاثیر را ترسیم نماییم.

خطوط ترسیم دیاگرامی است که تغییرات یکی از مقادیر نیروهای داخلی N,V,M عکس العمل های تکیه گاهی

سازه را در اثر حرکت یک بار واحد برروی سازه نشان می دهد.
  روش های ترسیم خطوط تاثیر

روش اول

بارواحد را در موقعیت های مختلف قرار می دهیم و مقدار تابع را به دست می آوریم . آن گاه شروع به ترسیم

خطوط تاثیر می نماییم.

ادامه
 کار مجازی برای تعیین خط  تاثیر نیروها

اصل کار مجازی:

به اصلی گویند که در یک سیستم ایده آل و در حال تعادل، اصطکاک داخلی وجود نداشته باشد و انرژی از بین

نرود.

هرگاه یک تغییر مکان مجازی و همساز با موانع سیستم به سازه اعمال گردد، مجموعه کار انجام شده توسط نیروها

برابر صفر است.
 نکاتی برای ترسیم خطوط تاثیر

1)تکیه گاه : تکیه گاه ها را در جهت عکس العمل خواسته شده آزاد نموده و به اندازه واحد بالا می بریم.

2) برش : بعد اززدن برش در مقطع مورد نظر یک مقطع برشی قرار می دهیم و به اندازه اختلاف واحد به سمت

بالا یا پایین می کشانیم.

3) لنگر: یک مفصل خمشی گذاشته و به اندازه اختلاف واحد زاویه خارجی را دوران می دهیم.
 
 محاسبه تغییر شکل های سازه

_ بعد از طراحی سازه نیاز است که سازه در برابر بارهای بهره برداری کنترل گردد. ( کنترل تغییر شکل ها با

تواجه به معیار سختی )

_ تحلیل سازه های نامعین با استفاده از اصل سوپرپوزیشن

ادامه
 1)هدف از قرار دادن دیوار برشی در سیستم های دوگانه چیست؟

ایجاد سختی به مظورکنترل تغییر مکان نسبی جانبی سازه و هم چنین تحمل قسمت اعظم نیروی وارده به سازه ناشی

از زلزله ،توسط مهار بند می باشد .

2)حداقل نسبت آماتور افقی دیوار چقدر است ؟   0/0025

3)برای محاسبه حداکثر برش قابل تحمل برای دیوار ازچه رابطه ای استفاده می شود ؟
 

 
Va   
 : نیروی برشی ضریب دار در دیوار برشی


          : ضریب کاهش مقاومت برشی است

 در طراحی یک پی چگونه باید کنترل کنیم که خاک زیر پی از مقاومت کافی برای تحمل بار وارده برخوردار است

یا خیر ؟


می دانیم که با قرار گرفتن پی برروی سطح خاک ، در المان های خاک تنش ایجاد می شود . حداکثر تنش قابل

تحمل توسط خاک زیر پی ( در آستانه گسیختگی )  ظرفیت باربری نهایی خاک نامیده می شود و آن را با qvlt  

نمایش می دهیم . 

ادامه
 شاپ درایینگ (Shop Drawing) چیست؟ 

شاپ درایینگ یا نقشه های کارگاهی ، نقشه هایی هستند که از روی نقشه های سازه تهیه می شوند و کارخانه هاو

پیمانکاران جهت قطعه زنی ،ساخت و نصب ساختار های فلزی و  تک تک قطعاتی که بایستی در کارگاه ساخته

شوند از آن استفاده می کنند. به عبارتی بعد از آن که مهندسین معمار وسازه کارخود را به اتمام رساندند و پس از

دريافت خروجي از نرم افزار هایی مانند  safe,etabs,sap  ، از نقشه های کارگاهی استفاده می شود

این روش ، شامل نقشه قطعه زنی و نقشه مونتاژی می باشد. بر اساس نقشه قطعه زنی، کلیه ورق و پروفایل مورد

نیاز با ابعاد دقیق برشکاری می شوند. سوراخکاری روی قطعات صورت گرفته و بر اساس نقشه های مونتاژی،

قطعات بریده شده در کنار همدیگر مونتاژ و جوشکاری می شوند.

هدف از تهیه نقشه شاپ، کاهش خطا و افزایش سرعت مونتاژ و ساخت وسهولت در تهیه قطعات می باشد.

شاپ درایینگ ابتدا به صورت دستی انجام می شده است ولی اکنون از نرم افزارهای Tekla structures ، Bocad ،  Bentley Microstation ، Bentley Geopak Rebar ،  
Revit Structure ، Solidworks    


برای تهیه این نقشه ها استفاده می شود.
 
 روش توزیع لنگر ( کراس)

کاربرد روش توزیع لنگر

1-تحلیل تیرهای نامعین یکسره  ( سراسری )2- تحلیل قاب های خمشی صفحه ایادامه 
 


رده بندی پدیده های ناپایداری

ناپایداری سیستم سازه ای به دوعامل بستگی دارد

1-پارامترهای سیستم سازه ای نظیر خواص هندسی و مکانیکی سازه ( بافتار سازه )

ادامه
 


پی در ساختمان چیست ؟

پی بخشی از ساختمان است که وظیفه انتقال نیرو از بتون به زمین و خاک اطرافش را بر عهده دارد . براساس نوع

ساختمان و میزان نیروهای وارده بافت لایه ها و نوع خاک زمین و شرایط آب و هوایی منطقه می توان تیپ و

ابعاد  شالوده را انتخاب نمود . 

ادامه
 


سختی در سازه ها

ضریب سختی

هر سازه همانند قشری است که در برابر تغییر شکل مقاومت می کند .ادامه
 


تحلیل و تعیین قاب های معین

رسم دیاگرام برش و خمش

ادامه 
 


روش کار مجازی برای محاسبه تغییر مکان در یک نقطه

هرگاه سازه انعطاف پذیری تحت اثر بار خارجی در حال تعادل باشد و به آن تغییر مکان مجازی اعمال گردد، کار 

انجام یافته توسط نیروهای خارجی، با کار انجام گرفته توسط نیروهای داخلی برابر خواهد بود.

ادامه
 


انواع تقارن

تقارن مستقیم:

هرگاه شکل سازه و بارهای وارد بر آن نسبت به یک خط متقارن باشند، سازه را متقارن مستقیم می نامیم.

در این سازه اگر کاغذ را روی خط تقارن تا کنیم ، دوطرف برهم منطبق می شوند.

ادامه
 طراحی سازه‌های چادری
 

طراحی ساختمان با سازه چادری با طراحی ساختمان‌های ساده بسیار متفاوت می‌باشد درطراحی این سازه‌ها

نمی‌توان ابتدا پلان بنا را کشید وسپس آن را اجرا کرد. دراین نوع سازه‌ها، ادرگام اول طرح اولیه‌ای متناسب با

عملکرد ارائه می‌شود، درگام بعدی با ساخت ماکتی شکل کلی آن را پیدا می‌کنند وسپس به تحلیل کلی سازه

می‌پردازند ودرنهایت تمامی جزئیات سازه را طراحی می‌کنند.
 


خط تاثیر

خط تاثیر نشان دهنده تغییرات یک تابع مشخص، به علت حرکت بار واحد روی سازه می باشد.این تابع می تواند

عکس العمل تکیه گاه یا نیروی داخلی یک نقطه از سازه باشد.

ادامه
 


کاربرد خط تاثیر

اگر سازه تحت اثر بار متحرک باشد، می توان موقعیت بحرانی بار را به دست آورد.

ادامه
 


تحلیل خرپا
 
ابتدا مشخص شود که آیا اعضای قطری تحمل نیروی فشاری دارند یا خبر .

سپس خرپا همانند یک تیر تحلیل شده و نیروی برشی و لنگر خمشی در وسط هر دهانه آن محاسبه می شود.

ادامه
 


بار جانبی و بار ثقلی

ادامه
 


انواع اشکال سازه ها

قاب ( اسکلتی - استخوانی )

ادامه

 


جنس المان و گوی در سازه فضاکار چیست ؟


المان سازه فضاکار و گوی سازه فضایی در سیستم های شبکه های فضایی از فولاد ساخته می شوند. برای المان ها یا همان لوله های سازه فضاکار از فولاد نرم با درجه گسیختگی بالا استفاده میشود و برای اتصالات سازه فضایی یا همان پیونده از آهن گرافیت ریخته گری شده کروی شکل به نام گوی یا مرو استفاده می شود بدیهی است که این اعضا در سازه فضاکار بنا به شرایط نهایی سازه و طراحی سازه فضاکار با پوشش گالوانیزه یا رنگ شده مورد استفاده قرار می گیرند.

سخن روز اسپیس
امام علی ( ع ) فرمودند : اطمینان را با امیدواری مبادله نکن
عضویت در خبرنامه اسپیس
درخواست
آمار بازدید
  • کل بازدید : 6185735
  • بازدید امروز : 193
  • بازدید دیروز : 4253
  • بازدید این ماه : 23542
  • آخرین بازدید : شنبه 17 خرداد 1399 (01:27) ق.ظ
آنچه شما خواسته اید
اسپیساستاکپیشروسازهستاک پیشرو سازهاجرای سازه فضاییاجرای سازه فضاکارspacestructureفضاسازانفضاسازهspacespace frameاسپیس فریمسازه فضاکارسازه فضاییسازه فضایی گنبدیسازه فضایی قوسیاجرای سازه های فضاییسازه فضاکار تختسازه فضایی تختسازه فضاکار گنبدیسازه فضاکار قوسیاجرای سازه های فضاکارمعماری سازه فضاییمعماری سازه فضاکار ( سازه های فضایی )استعلام سازه فضایی ( فضا کار )شهلاییاتصال سازه های فضاییاتصال سازه های فضاکارپروژه های سازه های فضاییعکس سازه فضاییعکس سازه فضا کارتولید کننده سازه فضاکارتولید کننده سازه فضایینقشه ها سازه فضاکار ( سازه فضایی )محاسبات سازه فضایی ( سازه فضا کار )تعریف سازه فضاکار ( سازه فضایی )انواع کاربری سازه فضایی ( سازه فضاکار )انواع مزایای سازه های فضاکار ( سازه فضایی )سازه پارچه ای، سازه باد شوسازه بادیساندویچ پانلاستاک پیشرو سازهشادولایناتصالات سازه فضاییسازه غشاییسازه های غشاییمروخرپای فضاییسازه های پایدارسازه پایدارسازه های فضا کارسازه های فضاییسازه های جدیدسازه های سبکسازه های سه بعدیسازه های مدرنسازه های مقاومسازه های نوینسازه های فضایی اسپیسسازه فضاکار اسپیسسازه فضایی اسپیسسازه های فضاکار اسپیساتصال سازه های فضاییاجرای سازه های فضاکاراستاک پیشرو سازهانواع کاربری سازه فضایی ( سازه فضاکار )تعریف سازه فضاکار ( سازه فضایی )تولید کننده سازه فضاکارسازه باد شوسازه فضایی پیش تنیدهسازه مشبک فضاکارسازه مشبک فضاییسازه های غشاییسازه های فضایی پیش تنیدهسازه پارچه ایسازه پیش تنیده فضاکارمرو آلمانمعماری سازه فضاکار ( سازه های فضایی )نقشه ها سازه فضاکار ( سازه فضایی )نقشه های سازه فضاکار ( سازه فضایی )پروژه های سازه های فضاییارمیاErmiaاجرای سازه های فضاکا رمحاسبات سازه فضایی ( سازه فضا کار )محاسبات سازه فضایی ( سازه فضا کار )سازه فضایی گنبدیسازه فضایی ) نقشه ها سازه فضاکار (فضایی اجرای سازه هایاجرای سازه های کار فضامعماری سازه فضاکار ( سازه های فضایی )استاک پیشرو ساز هسازه فضاکار ( سازه فضایی ) تعریفپارچه ای سازهسازه فضاکار ( سازه فضایی )کاربری سازه فضایی ( سازه فضاکار )سازه فضاکار قوسیفضاسازه ، فضاسازانتولید کننده سازه فضاکاراسپیس فریم ،نقشه ها سازه فضاکار ( سازه فضایی )تعریف سازه فضاکار ( سازه فضایی )عکس سازه فضاییانواع کاربری سازه فضایی ( سازه فضاکار )تولید کننده سازه فضاکار تولید کننده سازه فضاییسازه باد شو سازه بادیspace space frameاجرای سازه های فضایی، سازه فضایی تخت، شادولاینمعماری سازه فضاکار( سازه های فضایی )استعلام سازه فضایی( فضا کار )نقشه ها سازه فضاکار( سازه فضایی )محاسبات سازه فضایی( سازه فضا کار )تعریف سازه فضاکارانواع کاربری سازه فضایی( سازه فضاکار )انواع مزایای سازه های فضاکاراتصالات سازه فضایی سازه فضایی تخت محاسبات سازه فضایی ( سازه فضا کار ) space space frame spacestructure اتصال سازه های فضاکار اتصال سازه های فضایی اجرای سازه فضایی اجرای سازه های فضاکار اجرای سازه های فضایی استاک پیشرو سازه استعلام سازه فضایی ( فضا کار ) اسپیس اسپیس فریم انواع مزایای سازه های فضاکار ( سازه فضایی ) انواع کاربری سازه فضایی ( سازه فضاکار ) تعریف سازه فضاکار ( سازه فضایی ) تولید کننده سازه فضاکار تولید کننده سازه فضایی خرپای فضایی سازه باد شو سازه بادی سازه غشایی سازه فضاکار سازه فضاکار تخت سازه فضاکار قوسی سازه فضاکار گنبدی سازه فضایی سازه های فضایی اسپیس سازه فضایی قوسی سازه فضایی گنبدی سازه های جدید سازه های سبک سازه های سه بعدی سازه های غشایی سازه های فضا کار سازه های فضاکار اسپیس سازه های فضایی سازه های مدرن سازه های مقاوم سازه های نوین سازه های پایدار سازه پارچه ای سازه پایدار ساندویچ پانل شادولاین شهلایی عکس سازه فضا کار فضاسازان فضاسازه مرو مرو آلمان معماری سازه فضاکار ( سازه های فضایی ) معماری سازه فضایی نقشه های سازه فضاکار ( سازه فضایی ) پروژه های سازه های فضاییتصالات سازه فضایی سازه فضایی تخت محاسبات سازه فضایی ( سازه فضا کار ) space space frame spacestructure اتصال سازه های فضاکار اتصال سازه های فضایی اجرای سازه فضایی اجرای سازه های فضاکار استاک پیشرو سازه استعلام سازه فضایی ( فضا کار ) اسپیس اسپیس فریم انواع مزایای سازه های فضاکار ( سازه فضایی ) انواع کاربری سازه فضایی ( سازه فضاکار ) تعریف سازه فضاکار ( سازه فضایی ) تولید کننده سازه فضاکار تولید کننده سازه فضایی خرپای فضایی سازه باد شو سازه بادی سازه غشایی سازه فضاکار سازه فضاکار تخت سازه فضاکار قوسی سازه فضاکار گنبدی سازه فضایی سازه فضایی اسپیس سازه فضایی قوسی سازه فضایی گنبدی سازه های جدید سازه های سبک سازه های سه بعدی سازه های غشایی سازه های فضا کار سازه های فضاکار اسپیس سازه های فضایی سازه های فضایی اسپیس سازه های مدرن سازه های مقاوم سازه های نوین سازه های پایدار سازه پارچه ای سازه پایدار ساندویچ پانل شادولاین شهلایی عکس سازه فضا کار فضاسازان فضاسازه مرو مرو آلمان معماری سازه فضاکار ( سازه های فضایی ) معماری سازه فضایی نقشه ها سازه فضاکار ( سازه فضایی ) پروژه های سازه های فضاییاتصالات سازه فضایی سازه فضایی تخت محاسبات سازه فضایی ( سازه فضا کار ) space space frame spacestructure اتصال سازه های فضاکار اتصال سازه های فضایی اجرای سازه فضایی اجرای سازه های فضاکار اجرای سازه های فضایی استاک پیشرو سازه استعلام سازه فضایی ( فضا کار ) اسپیس اسپیس فریم انواع مزایای سازه های فضاکار ( سازه فضایی ) انواع کاربری سازه فضایی ( سازه فضاکار ) تعریف سازه فضاکار ( سازه فضایی ) تولید کننده سازه فضاکار تولید کننده سازه فضایی خرپای فضایی سازه باد شو سازه بادی سازه غشایی سازه فضاکار سازه فضاکار تخت سازه فضاکار قوسی سازه فضاکار گنبدی سازه فضایی سازه فضایی اسپیس سازه فضایی قوسی سازه فضایی پیش تنیده سازه فضایی گنبدی سازه مشبک فضاکار سازه مشبک فضایی سازه های جدید سازه های سبک سازه های سه بعدی سازه های غشایی سازه های فضا کار سازه های فضاکار اسپیس سازه های فضایی سازه های فضایی اسپیس سازه های فضایی پیش تنیده سازه های مدرن سازه های مقاوم سازه های نوین سازه های پایدار سازه پارچه ای سازه پایدار سازه پیش تنیده فضاکار ساندویچ پانل شادولاین شهلایی عکس سازه فضا کار فضاسازان فضاسازه مرو مرو آلمان معماری سازه فضاکار ( سازه های فضایی ) معماری سازه فضایی نقشه ها سازه فضاکار ( سازه فضایی ) پروژه های سازه های فضایی) space space frame spacestructure اتصال سازه های فضاکار اتصال سازه های فضایی اجرای سازه فضایی اجرای سازه های فضاکار اجرای سازه های فضایی استاک پیشرو سازه استعلام سازه فضایی ( فضا کار ) اسپیس اسپیس فریم انواع مزایای سازه های فضاکار ( سازه فضایی ) انواع کاربری سازه فضایی ( سازه فضاکار ) تعریف سازه فضاکار ( سازه فضایی ) تولید کننده سازه فضاکار تولید کننده سازه فضایی خرپای فضایی سازه باد شو سازه بادی سازه غشایی سازه فضاکار سازه فضاکار تخت سازه فضاکار قوسی سازه فضاکار گنبدی سازه فضایی سازه فضایی اسپیس سازه فضایی قوسی سازه فضایی پیش تنیده سازه فضایی گنبدی سازه مشبک فضاکار سازه مشبک فضایی سازه های جدید سازه های سبک سازه های سه بعدی سازه های غشایی سازه های فضا کار سازه های فضاکار اسپیس سازه های فضایی سازه های فضایی اسپیس سازه های فضایی پیش تنیده سازه های مدرن سازه های مقاوم سازه های نوین سازه های پایدار سازه پارچه ای سازه پایدار سازه پیش تنیده فضاکار ساندویچ پانل شادولاین شهلایی عکس سازه فضا کار فضاسازان فضاسازه مرو مرو آلمان معماری سازه فضاکار ( سازه های فضایی ) معماری سازه فضایی نقشه ها سازه فضاکار ( سازه فضایی ) پروژه های سازه های فضایی